Vítáme Vás na stránkách

Ubytování Turnov

Ubytování Turnov Vám nabízí levné ubytování na okraji města Turnova s výhledem do Českého ráje.

Zde jsme pro Vás připravili důležité informace na které se nás nejčastěji ptáte.

Pohled na pokoj ubytování Turnov

- Příjezd po 14:00 hod. do 18:00 hod. Při očekávaném příjezdu mimo stanovenou dobu nás prosím kontaktujte viz. kontakty (prosíme o dodržování času příjezdů a odjezdů). Pokud nám nedáte vědět o pozdním příjezdu může se stát, že jsme pokoj již nabídli k prodeji.

 

- Odjezd do 9:30 hod. (prosíme o dodržování času příjezdů a odjezdů).

 

- Na pokojích je zákaz kouření (kouření jen na místech k tomu určených).

 

- Neodhazovat po okolí nedopalky a odpadky (v okolí ubytování a v objektech jsou                                                Vám k dispozici koše)

 

- Při odjezdu si po sobě provést úklid. (umýt a uklidit nádobí, zamést .....)

 

- Při příjezdu Vás můžeme požádat o zaplacení vratné zálohy na klíče a závěrečný úklid ve výši
    500,-Kč na pokoj.

 

- Při používání bazénu: 
                1. Používání bazénu jen na vlastní nebezpečí.
                2. Děti a neplavci smějí používat bazén pouze v přítomnosti dospělé osoby.
                3. Při vstupu do bazénu si očistit chodidla a osprchovat se.
                4. Neskákat do bazénu z okrajů.
                5. Neznečišťovat bazén a okolí.
                6. Psy a jiná domácí zvířata nekoupat v bazénu.

 

- Při používání dětského hřiště a pískoviště:
                1. Používání dětského hřiště pískoviště, houpaček skluzavky pouze na vlastní nebezpečí.
                2. Používat dětské hřiště a pískoviště smějí pouze děti. 
                3. Používání pouze v přítomnosti dospělé a zodpovědné osoby.
                4. Nepohazovat po pískovíšti a v dětském hřišti nedopalky a odpadky.

 

- Všeobecné podmínky:

                1. Dodržovat čistotu a zásadní hygienická pravidla.

                2. Brát ohled na své spolubydlící.

                3. Nerušit okolí hlasitými projevy (hlasitá muzika, křik, dupání .....).

                4. Při jakýchkoliv nedostatcích nebo nefunkčnosti ihned toto nahlásit obsluhujícímu personálu.

                5. Při práci s elektrickými spotřebiči se řídit návodem k použití a dbát zvýšené pozornosti.

                   6. Pro veškeré Vámi dovezené aktivity je Vám k dispozci zadní zahrada.

 

Je li  Vám něco nejasné nebo pokud se nás chcete na něco zeptat nevahejte nás kontaktovat a my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty, tak nám je prosím neprodleně sdělte. Za jakékoliv  náměty Vám budeme vděčni.


Těšíme se na Vaši návštěvu. Ubytování Turnov.